AKTUALNOŚCI

2023-03-24 16:14

Dlaczego warto trenować tenis stołowy?

Autor: Legia Table Tennis Schools

Jaki wpływ ma tenis stołowy na zdrowie? Jakie korzyści przynosi uprawianie tenisa stołowego? Dlaczego warto grać w tenisa stołowego? Co dają treningi tenisa stołowego? Poznaj zalety treningów w Legia Table Tennis Schools i graj z nami!

 

 

Treningi tenisa stołowego zaspokajają naturalną potrzebę ruchu u dzieci i młodzieży.

 

A czym właściwie jest ta naturalna potrzeba ruchu?

 

Każde zdrowe dziecko posiada naturalną (czyli wrodzoną) potrzebę ruchu i ekspresji, którą nieustannie musi realizować.
 
Dziecko po prostu potrzebuje regularnego ruchu, zmęczenia i wykrzyczenia się.
 
W piramidzie potrzeb Maslowa ruch należy do podstawowych potrzeb człowieka, obok jedzenia, picia i snu. Wszystkie razem prawidłowo zaspokajane przekładają się bezpośrednio na zdrowie i funkcjonowanie organizmu.
 
Ruch jest:
 • przejawem życie (towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin),
 • czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje,
 • stymulatorem rozwoju.
 

Jakie znaczenie odgrywa aktywność ruchowa w rozwoju dziecka?

 
Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Powinna być rozwijana już od najmłodszych lat.
 
Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.
 
 

Aktywność ruchowa to ważny element:

 
 • prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów,
 • rozwijania funkcji i wydolności organizmu,
 • tworzenie poprawnej postawy i budowy ciała,
 • przystosowania do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym,
 • zapobiegania chorobom,
 • rozwoju psychicznego i społecznego,
 • terapii wielu zaburzeń i chorób.
 

Aktywność fizyczna pełni cztery funkcje:

 
1. Funkcja stymulacyjna:
 
 • poprzez ruch mięśnie wykonujące pracę zwiększają swój przekrój, objętość, siłę i sprężystość. Równocześnie następuję wzmocnienie, pogrubienie i wzrost elastyczności i wytrzymałości ścięgien oraz więzadeł,
 • ruch sprzyja mineralizacji kości zwiększając ich masę (gęstość) i zarazem twardość i sztywność,
 • wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo-naczyniowy. Występujące przy pracy mięśni większe zapotrzebowanie na transportowanie przez krew środki odżywcze i tlen powoduje szybsze krążenie krwi i wzmożoną akcję serca, które wzmacnia się i rozbudowuje,
 • ruch uaktywnia układ oddechowy, gdyż płuca muszą wykonać zwiększoną pracę. Oddech przy wysiłku staje się głębszy i szybszy. Dzięki temu wzrasta pojemność życiowa płuc, a także ilość przyswajanego tlenu - więcej go dociera do rozwijających się narządów,
 • aktywnośćfizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego. Przyspiesza to rozwój motoryczności,
 • dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę. Rozwija swoją samodzielność. Zabawy i ćwiczenia w grupie uczą zachowań prospołecznych - dziecko podporządkowuje się obowiązującym normom i zasadom.

 

2. Funkcja adaptacyjna:

 

 • przystosowanie organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i materialnych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego,
 • przez ruch i ćwiczenia fizyczne dziecko może hartować organizm, czyli zwiększyć granicę tolerancji na bodźce czy czynniki ze środowiska: zimno, ciepło, wiatr, wilgotność powietrza, warunki pracy i nauki, a także odporność na czynniki psychiczne (stres) i społeczne.

 

3. Funkcja kompensacyjna (wyrównawcza):

 

 • ruch, jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma zrównoważyć balans bodźców działających na młody organizm. Ma wyrównać niekorzystne działanie takich bodźców, jak np.: telewizja, komputer. Wpływając na ożywienie organizmu aktywność fizyczna ma przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych.

 

4. Funkcja korekcyjna (terapeutyczna, lecznicza):

 

 • działania korekcyjne stosuje się najczęściej u dzieci z wadami postawy, ale można je wykorzystywać u dzieci z otyłością, astmą czy niektórymi zaburzeniami układu krążenia.
 

W jaki sposób treningi tenisa stołowego sprzyjają rozwojowi umysłowemu oraz kształtowaniu woli i charakteru?

 
Trenując tenis stołowy dziecko nie tylko buduje mięśnie, lecz również ćwiczy umysł i psychikę.
 
Treningi tenisa stołowego:
 • dostarczają doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu i świadomości własnego ciała,
 • ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową,
 • wyostrzają zmysły: wzroku i słuchu,
 • uczą taktyki i analizowania gry,
 • poprawiają koncentrację.
Dzieci na treningach poznają nowe przestrzenie i ich granice (nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego, lecz także społecznego).
 
Treningi grupowe uczą umiejętności społecznych: współdziałania w grupie, zdrowego współzawodnictwa, radzenia sobie z sukcesem i porażką, rozwiązywania konfliktów, dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie, podporządkowania celów jednostki - celom grupy, nawiązywania relacji, radzenia sobie ze stresem.
 
 
Treningi odgywają również rolę w sferze społeczno-wychowawczej, ponieważ kształtują u dzieci życzliwy stosunek do innych, przyczyniają się do wzrostu ich zainteresowań oraz uczą konsekwencji w osiąganiu celów.
 
 

Treningi tenisa stołowego kształtują życiowe umiejętności budują charakter człowieka:

 

1. umiejętność radzenia sobie z sukcesem i porażką

 

 • treningi tenisa stołowego pozwalają doświadczyć i zrozumieć, że porażka nie jest stanem stałym
 • dziś przegrywasz, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś jutro odniósł zwycięstwo
 • każde zwycięstwo buduje u dziecka poczucie własnej wartości
 • sukces mobilizuje do przezwyciężania kolejnych trudności i pracy nad sobą
 • treningi wykształcają podstawowe cechy tj. wytrwałość w dążeniu do celu i umiejętność zaangażowania się w coś na dłuższy czas (i zapracowania na nagrodę)
 • treningi uczą podejmowania wysiłku

 

2. umiejętność działania  w ramach ustalonych reguł, zasad i przepisów

 

 • tenis stołowy i treningi rządzą się swoimi zasadami, według których wszyscy mają postępować (trenerzy, dzieci i ich rodzice)
 • dziecko doświadcza tego, że nie zawsze sprawy będą układać się tak, jakby ono tego chciało
 • uczy się zasad i dostosowywania do nich swojego zachowania
 • rozwija umiejętności funkcjonowania w grupie i współpracy
 • poznaje zasady fair play, aby odnosić sukcesy uczciwie i z poszanowaniem innych

 

3. umiejętność systematycznej pracy i doskonalenia się

 

 • aby osiągnąć sukes trzeba systematycznie pracować
 • regularne treningi pozwalają nie tylko utrzymać formę sportową, ale stale ją poprawać, co daje szanse na jeszcze lepsze wyniki
 • dzieci na treningach doskonalą swoje umiejętności i wzbogacają wiedzę

 

4. umiejętność planowania i wyznaczania celów

 

 • żeby osiągnąć sukes w tenisie stołowym (i później w dorosłym życiu zawodowym i prywatnym) potrzebna jest systematyczna praca, która musi być właściwie zaplanowana i nastawiona na osiągnięcie określonego rezultatu
 • treningi tenisa stołowego dają możliwość nauczenia się tych umiejętności
 • dziecko w czasie treningów odkrywa swoje mocne i słabe strony
 • a następnie wykorzystuje to, w czym jest dobre do przezwyciężania słabości

 

5. umiejętność współpracy w grupie i rozumienia różnych perspektyw

 

 • treningi tenisa stołowego dają okazję do nauki funkcjonowania w grupie i współpracy (nie da się samemu ze sobą grać w tenisa stołowego)
 • uczą przezwyciężania indywidualnych ambicji i chęci zabłyśnięcia
 • dzieci muszą ze sobą współpracować w czasie wykonywania poszczególnych ćwiczeń
 • dzieci tworzą stan i kulturę miejsca treningu oraz są za to odpowiedzialni

 

6. umiejętności społeczne (budowania trwałych relacji)

 

 • dziecko dzięki treningom ma okazje nawiązać nowe kontakty i poszerzyć krąg swoich znajomych (a nawet zbudować trwałe relacje przyjacielskie na lata)
 • w grupie każdy jest ważny i stanowi jej część
 • dziecko uczy się komunikacji, wchodzi w interakcje z innymi członkami drużyny i czerpie doświadczenia
 • otacza się dziećmi o różnych osobowościach i różnych sposobach pracy
 • zajęcia grupowe to ciągłe ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie, ustalania i realizowania wspólnych celów, a także współrywalizacji
 • Legia Table Tennis Schools buduje sportową społeczność i Wielką Rodzinę Legii Warszawa
 • treningi to lek na samotność

 

7. inne pozytywne skutki uboczne uprawiania tenisa stołowego

 • treningi zaszczepiąją w dziecku nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego (nie będzie się nudzić i wymyślać głupoty)
 • dzięki treningom dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu (i zużywają energię)
 • poprawiają zdrowie fizyczne i samopoczucie
 • rozładowują negatywne emocje 
 • lepiej się uczą w szkole i nie mają problemu z koncentracją
 • lepiej sobie radzą w kontaktach z rówieśnikami
 • lepiej zarządzają czasem
 • lepiej śpią
 • trening to świetna zabawa, dająca dużo satysfakcji
 • trening to lek na stres i presję
 • to element profilaktyki wielu chorób (np. otyłości czy chorób serca).

 

 

TENIS STOŁOWY UCZY ŻYCIA.

 

Niezależnie od tego, co w przyszłości będzie robić Twoje dziecko, wymienione wyżej umiejętności będą mu potrzebne, by być SZCZĘŚLIWYM i SPROSTAĆ WYMAGANIOM współczesnego świata.

 

 

W jaki sposób treningi tenisa stołowego poprawiają zdrowie?

 
Regularne treningi tenisa stołowego:
 
 • pozwalają zapobiegać wielu chorobom tj. otyłość, zaparcia, nadciśnienie, niewydolność mięśniowa, cukrzyca, osteoporoza, nerwice, depresja, inne "choroby cywilizacyjne",
 • poprawiają metabolizm,
 • pomagają w leczeniu wad postawy i schorzeń kręgosłupa,
 • kształtują odporność na infekcje,
 • poprawiają jakość snu,
 • kształtują postawę ciała,
 • opóźniają procesy starzenia się organizmu,
 • pozytywnie wpływają na gospodarkę hormonalną,
 • neutralizują nagromadzone negatywne emocje i pozwalają odreagować stresy,
 • redukują stres i napięcia nerwowe,
 • to lepsze samopoczucie i nastrój,
 • pozwalają zachować sprawność na długie lata,
 • wzmacniają odporność na ból (wzrasta próg bólu).

 Treningi tenisa stołowego to samo zdrowie! W końcu ruch to zdrowie i w zdrowym ciele zdrowy duch :-)

 

Trening tenisa stołowego to najlepszy lek na wiele dolegliwości bólowych!

Tenis stołowy to recepta na zdrowie

i dłuższe życie!

 

WARTO ćwiczyć! WARTO się ruszać! WARTO TRENOWAĆ TENIS STOŁOWY! WARTO być aktywnym fizycznie! WARTO być zdrowym i silnym! WARTO długo żyć! 

 

Jak w tym wszystkim może pomóc Legia Table Tennis Schools?Treningi tenisa stołowego w Legia Table Tennis Schools realizowane systematycznie dają bezpośrednie ujście dla energii dzieci, pomagają im się prawidłowo rozwijać i budować zdrowie (odporność).
 
Nasi Trenerzy dają dzieciom dobry przykład dbania o swoje ciało i zdrowie oraz sprawność fizyczną i psychiczną.
 
 
Uczą je prawidłowych nawyków i wzorców ruchowych.
 
Pomagają im poznawać możliwości swojego ciała i odkrywać tajemnice skryte w ich młodych organizmach. 

 

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE Legia Table Tennis Schools
Legia Table Tennis Schools

Liczba zawodników: 60

Liczba lokalizacji: 4

Liczba drużyn: 8

zobacz całą mapę
Legia Table Tennis Schools na Youtube
Legia Table Tennis Schools na Instagramie